Τα Νέα και οι Ανακοινώσεις μας

Προχωράμε μπροστά σεβόμενοι το περιβάλλον.

Προχωράμε μπροστά σεβόμενοι το περιβάλλον.

Για άλλη μια χρονια η συνεργασία μας με το Bιοαεριο Κομοτηνής συνεχίζεται. Η Κυκλωπας AE τηρεί ευαίσθητη στάση για το περιβάλλον έχοντας οικολογική συνείδηση. Όλα τα απόβλητα του ελαιοτριβείου καταλήγουν στο βιοαεριο με σκοπό την παραγωγή μεθανίου και την τελική μετατροπή τους σε ηλεκτρική ενέργεια που θα συνδέεται με το δίκτυο της ΔΕΗ. Προχωράμε μπροστά σεβόμενοι το περιβάλλον.


Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Ημερολόγιο