Βραβεία και Διακρίσεις

EVO IOOC 2018 Gold
Αrmonia in the kitchen award 2018
Armonia Italy 3rd place 2018
NYIOOC New York Gold 2018
Olive Japan Gold 2018
London IOOC Gold 2018
London IOOC Premium Selection Silver 2018
Kalamata Olive Oil Awards Greece Gold 2018
Joop Japan Silver 2018
Best Greek olive oil per region Athena Greece gold 2018
Best entry per variety Athena Greece gold 2018
Flavours (orange) Athena Greece bronze 2018

Πρόσφατα Νέα